Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oficiální webové stránky obce

Rušinov

 

 Případné podněty, foto a jiné informace ke zveřejnění uvítá správce webu Libor Čapek na:

webmaster@obecrusinov.cz

 

Nabídka nosných kuřic

21. 10. 2016

isa-brown.jpgNabídku nosných kuřic farmičky Orlík naleznete zde:

KUŘICE+LETÁK+2016-2017.doc

 

Sběr železa

10. 10. 2016

V neděli 23. října v dopoledních hodinách proběhne sběr železa.

Odevzdat můžete také nepotřebné elektrospotřebiče.

 

Odečet vody

10. 10. 2016

V druhé polovině října proběhne odečet vody. Můžete také využít samodečet a nahlásit jej ne obecní úřad elektronickou poštou nebo osobně každé pondělí od 17:30 - 18:30 hod.

 

Kamenictví Kůrka - nabídka

10. 10. 2016

V úterý dne 25. října a 1. listopadu 2016 bude přítomen na  hřbitově v Modletíně v čase 13.30 - 13.50 obchodní zástupce firmy Kamenictví Kůrka.

 

Upozornění provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů v domácnostech

10. 10. 2016

Informace o konání 24. zasedání ZO

6. 10. 2016

Obecní úřad Rušinov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), v platném zněni, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce dne   19.10.2016 v 17.00 hod. v kanceláři obecního úřadu.

 Program jednání:

1.      Zahájení.

2.      Zvolení ověřovatelů zápisu.

3.      Kontrola minulých usnesení.

4.      Smlouva o poskytnutí dotace na obecní les a veřejné osvětlení.

5.      Bezúplatný převod pozemků na obec.

6.      Oprava hřbitova – vyhodnocení.

7.      Příprava besedy s důchodci.

8.      Zimní provoz obce.

9.      Různé.

 

Poplatky pro rok 2016 - poslední termín splatnosti!!

22. 7. 2016

Poplatky vybírá hospodářka na obecním úřadě každé pondělí od 17:30 do 18:30 hod. 

Poplatky je nutné uhradit nejpozději do 31.7.2016. Pokud nebudou místní poplatky včas poplatníkem zaplaceny nebo plátcem včas odvedeny, může správce poplatků místní poplatky nebo část těchto místních poplatků zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím místního poplatku!!!

(platba v jiné dny po individuální domluvě s hopodářkou)

Poplatek za jednoho psa 50 Kč, každý další 150 Kč.

Poplatek za komunální odpad za dospělou osobu s trvalým pobytem na území obce je 500 Kč.

Poplatek za komunální odpad za děti do 15 -ti let s trvalým pobytem na území obce je 250 Kč.

Vlastník nemovitosti, který má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba, tzn. chaty a chalupy uhradí poplatek 600 Kč.

Poplatek za stočné za osobu s trvalým pobytem na území obce je 20 Kč.

Poplatek za stočné děti do 15 –ti let  není vybírán – zdarma.

Poplatek za vodné za 1m3  je 20 Kč

Úhrada poplatků je možná také elektronicky. Více info k tomuto způsobu Vám podá hospodářka nebo je neleznete na internetových stránkách obce www.obecrusinov.cz.


 

Úhrady poplatků chaty a chalupy

21. 7. 2016

Vážení osadníci - složenky již nezasíláme!!!!

 Prosíme Vás o spolupráci při aktualizaci seznamu vlastníků chat v Modletíně.

Případné změny vlastníků, adresy nebo jiné kontaktní údaje nám prosím oznamujte:

·        mailem na:


rusinov@seznam.cz

 

·        telefonicky  777 849 567, 724 288 418

 

V případě prodeje těchto Vašich nemovitostí, nám prosím sdělte kontakt na nového majitele.

 Aktuální seznam pro platby je zveřejněn na   www.obecrusinov.cz/clanky/chaty-a-chalupy/  , variabilní symbol prosím používejte pro platbu poplatku za odpad, který bude pro rok 2016 stanoven opět ve výši 600 Kč / zastavěnou plochu.


Možnosti úhrady poplatků:

·            hotově na obecním úřadě

 Úřední hodiny:

      pondělí:  17:30 - 18:30

     (případně individuální domluva s hospodářkou)
·            převodem na účet

číslo účtu: 1124030329/0800, v. s. = číslo ze seznamu, poznámka: Vaše příjmení

·            složenkou (pouze na vyžádání)

 

Předem děkujeme za spolupráci.