Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oficiální webové stránky obce

Rušinov

 

 Případné podněty, foto a jiné informace ke zveřejnění uvítá správce webu Libor Čapek na:

webmaster@obecrusinov.cz

 

Informace o konání 23. zasedání ZO

26. 8. 2016

Informace

Obecní úřad Rušinov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), v platném zněni, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce dne   7.9.2016 v 17.00 hod. v kanceláři obecního úřadu.

 Program jednání:

1.      Zahájení.

2.      Zvolení ověřovatelů zápisu.

3.      Kontrola minulých usnesení.

4.      Zajištění voleb do zastupitelstva Kraje Vysočina ve dnech 7.a 8. října 2016.

5.      Změna čerpání pitné vody ze záložního vrtu.

6.      Oprava hřbitovní zdi v Modletíně.

7.      Oprava lesní cesty ,finanční dotace na rok 2017.

8.      Provoz obecní hospody.

9.      Různé.

 

Uzavření obecního úřadu

26. 8. 2016

Obecní úřad Rušinov oznamuje,

že v pondělí 29.8.2016 bude z provozních důvodů zavřeno.

Náhradní termín úředních hodin byl stanoven

na úterý 30.8.2016 od 18:00 do 19:00 hod.

 

Obnova katastrálního operátu

22. 8. 2016

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí naleznete na tomto odkaze:

Oznámení katastrální operát.pdf

Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese:

nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrinfo.aspx

 

Dovolená MUDr. Gajdošová

16. 8. 2016

9.8. 2016 - ordinace 7-8 h. akutní

22.8. - 26.8.2016 dovolená

zástup MUDr. Dufek Vilémov

tel. 569 449 130

 

Foto ze 110. výročí SDH

10. 8. 2016

img_9125.jpg

Do složky byly přidány nové fotografie z oslav 110. výročí založení SDH Rušinov. Velké poděkování patří Jardovi Pelikánovi i všem ostratním, kteří nám fotografie zaslali. Fotky naleznete na tomto odkaze:

www.obecrusinov.cz/fotoalbum/sdh-rusinov/110.-vyroci-sdh-rusinov-7-2016/

 

Poplatky pro rok 2016 - poslední termín splatnosti!!

22. 7. 2016

Poplatky vybírá hospodářka na obecním úřadě každé pondělí od 17:30 do 18:30 hod. 

Poplatky je nutné uhradit nejpozději do 31.7.2016. Pokud nebudou místní poplatky včas poplatníkem zaplaceny nebo plátcem včas odvedeny, může správce poplatků místní poplatky nebo část těchto místních poplatků zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím místního poplatku!!!

(platba v jiné dny po individuální domluvě s hopodářkou)

Poplatek za jednoho psa 50 Kč, každý další 150 Kč.

Poplatek za komunální odpad za dospělou osobu s trvalým pobytem na území obce je 500 Kč.

Poplatek za komunální odpad za děti do 15 -ti let s trvalým pobytem na území obce je 250 Kč.

Vlastník nemovitosti, který má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba, tzn. chaty a chalupy uhradí poplatek 600 Kč.

Poplatek za stočné za osobu s trvalým pobytem na území obce je 20 Kč.

Poplatek za stočné děti do 15 –ti let  není vybírán – zdarma.

Poplatek za vodné za 1m3  je 20 Kč

Úhrada poplatků je možná také elektronicky. Více info k tomuto způsobu Vám podá hospodářka nebo je neleznete na internetových stránkách obce www.obecrusinov.cz.


 

Úhrady poplatků chaty a chalupy

21. 7. 2016

Vážení osadníci - složenky již nezasíláme!!!!

 Prosíme Vás o spolupráci při aktualizaci seznamu vlastníků chat v Modletíně.

Případné změny vlastníků, adresy nebo jiné kontaktní údaje nám prosím oznamujte:

·        mailem na:


rusinov@seznam.cz

 

·        telefonicky  777 849 567, 724 288 418

 

V případě prodeje těchto Vašich nemovitostí, nám prosím sdělte kontakt na nového majitele.

 Aktuální seznam pro platby je zveřejněn na   www.obecrusinov.cz/clanky/chaty-a-chalupy/  , variabilní symbol prosím používejte pro platbu poplatku za odpad, který bude pro rok 2016 stanoven opět ve výši 600 Kč / zastavěnou plochu.


Možnosti úhrady poplatků:

·            hotově na obecním úřadě

 Úřední hodiny:

      pondělí:  17:30 - 18:30

     (případně individuální domluva s hospodářkou)
·            převodem na účet

číslo účtu: 1124030329/0800, v. s. = číslo ze seznamu, poznámka: Vaše příjmení

·            složenkou (pouze na vyžádání)

 

Předem děkujeme za spolupráci.

 

Zápis z 22. zasedání ZO

21. 7. 2016

Zápis z 22. zasedání ZO naleznete na tomto odkaze :

Zápis z 22. zasedání ZO.pdf

 

Prázdninové ordinační hodiny MUDr. Mihályová

17. 6. 2016

Ordinační hodiny MUDr. Mihályové v době letních prázdni naleznete na tomto odkaze:

Ordinace prázdniny Mihályová.pdf