Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oficiální webové stránky obce

Rušinov

 

 Případné podněty, foto a jiné informace ke zveřejnění uvítá správce webu Libor Čapek na:

webmaster@obecrusinov.cz

 

Zápis z 23. zasedání ZO

20. 9. 2016

Zápis z 23. zasedání ZO si můžete přečíst na tomto odkaze:

Zápis z 23. zasedání ZO.pdf

 

Vísecká dvanáctka 2016

12. 9. 2016

Do fotoalba byly vloženy fotografie ze soutěže hasičů - Vísecká dvanáctka 2016. Fotografie naleznete na tomto odkaze:

www.obecrusinov.cz/fotoalbum/sdh-rusinov/visecka-dvanactka-2016/

 

Pronájem nebytových prostor

7. 9. 2016

 Obecní úřad Rušinov zveřejňuje záměr

 p r o n á j m u

 nebytových  prostor  pohostinství  v budově č.29  v Rušinově   od 1.10.2016.

 Požadujeme:     Vyučení v oboru kuchař, číšník výhodou

Možnost služebního bytu přímo v budově, další informace na OÚ Rušinov nebo na tel.724 288 418.

 Termín podání přihlášení do 28.9.2016.

                                                                                              Pešek Vlastimil

                                                                starosta obce

 

Oznámení o konání voleb

7. 9. 2016

O Z N Á M E N Í

O době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstva Kraje Vysočina se uskuteční

  v pátek 7. října  od 14. 00 hodin do 22.00 hodin

 a v sobotu  8. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1, je volební místnost v budově obecního úřadu Rušinov č.p. 47. Voličům budou dodány hlasovací  listiny 3 dny před termínem voleb. Volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.       

 

Obnova katastrálního operátu

22. 8. 2016

Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese:

nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrinfo.aspx

 

Poplatky pro rok 2016 - poslední termín splatnosti!!

22. 7. 2016

Poplatky vybírá hospodářka na obecním úřadě každé pondělí od 17:30 do 18:30 hod. 

Poplatky je nutné uhradit nejpozději do 31.7.2016. Pokud nebudou místní poplatky včas poplatníkem zaplaceny nebo plátcem včas odvedeny, může správce poplatků místní poplatky nebo část těchto místních poplatků zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím místního poplatku!!!

(platba v jiné dny po individuální domluvě s hopodářkou)

Poplatek za jednoho psa 50 Kč, každý další 150 Kč.

Poplatek za komunální odpad za dospělou osobu s trvalým pobytem na území obce je 500 Kč.

Poplatek za komunální odpad za děti do 15 -ti let s trvalým pobytem na území obce je 250 Kč.

Vlastník nemovitosti, který má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba, tzn. chaty a chalupy uhradí poplatek 600 Kč.

Poplatek za stočné za osobu s trvalým pobytem na území obce je 20 Kč.

Poplatek za stočné děti do 15 –ti let  není vybírán – zdarma.

Poplatek za vodné za 1m3  je 20 Kč

Úhrada poplatků je možná také elektronicky. Více info k tomuto způsobu Vám podá hospodářka nebo je neleznete na internetových stránkách obce www.obecrusinov.cz.


 

Úhrady poplatků chaty a chalupy

21. 7. 2016

Vážení osadníci - složenky již nezasíláme!!!!

 Prosíme Vás o spolupráci při aktualizaci seznamu vlastníků chat v Modletíně.

Případné změny vlastníků, adresy nebo jiné kontaktní údaje nám prosím oznamujte:

·        mailem na:


rusinov@seznam.cz

 

·        telefonicky  777 849 567, 724 288 418

 

V případě prodeje těchto Vašich nemovitostí, nám prosím sdělte kontakt na nového majitele.

 Aktuální seznam pro platby je zveřejněn na   www.obecrusinov.cz/clanky/chaty-a-chalupy/  , variabilní symbol prosím používejte pro platbu poplatku za odpad, který bude pro rok 2016 stanoven opět ve výši 600 Kč / zastavěnou plochu.


Možnosti úhrady poplatků:

·            hotově na obecním úřadě

 Úřední hodiny:

      pondělí:  17:30 - 18:30

     (případně individuální domluva s hospodářkou)
·            převodem na účet

číslo účtu: 1124030329/0800, v. s. = číslo ze seznamu, poznámka: Vaše příjmení

·            složenkou (pouze na vyžádání)

 

Předem děkujeme za spolupráci.