Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oficiální webové stránky obce

Rušinov

 

 Případné podněty, foto a jiné informace ke zveřejnění uvítá správce webu Libor Čapek na:

webmaster@obecrusinov.cz

 

Dovolená MUDr. Gajdošová

17. 6. 2016

17.6.2016 -  DOVOLENÁ

20.6.2016 -  Sanitární den

22. a 23.6.2016 - pouze odběry- sestra

zástup Dr. Dufek - Vilémov  te. 569 449 130

 

Prázdninové ordinační hodiny MUDr. Mihályová

17. 6. 2016

Ordinační hodiny MUDr. Mihályové v době letních prázdni naleznete na tomto odkaze:

Ordinace prázdniny Mihályová.pdf

 

Dovolená MUDr. Mihályová

17. 6. 2016

    4.7.2016  -  8.7.2016   /zástup  MUDr. M.Pipek/

   1.8.2016  -  12.8.2016  /zástup MUDr. O.Pátková/

   Prosím zajistěte si potvrzení na tábory, brigády mimo dobu dovolené

   Děkuji za pochopení
                                              
                                         MUDr.Marcela Mihályová

 

115. výročí SDH Maleč - soutěž

13. 6. 2016

soutez-malec.jpgDo fotoalba SDH Rušinov byly vloženy fotografie ze soutěže o pohár starosty Malče v rámci 115. založení SDH Maleč. Naše smíšené družstvo se umístilo na 3. místě. Fotgrafie si můžete prohlédnout na tomto odkaze: www.obecrusinov.cz/fotoalbum/sdh-rusinov/sdh-malec-115-let---pohar-starosty-6-2016/

 

Informace o 21. zasedání ZO

13. 6. 2016

Obecní úřad Rušinov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecni zřízení), v platném zněni, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce dne
23.6.2016 v 17.00 hod. v kanceláři obecního úřadu.
Program jednání:
1. Zahájení.
2. Zvolení ověřovatelů zápisu.
3. Kontrola minulých usnesení.
4. Schválení a projednání výsledků kontroly hospodaření obce za r. 2015.
5. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce za r. 2015.
6. Rozpočtové změny č. 3-4.
7. Příprava na oslavy 110. výročí založení SDH.
8. Schválení poskytování finanční podpory pro SDH formou darovací smlouvy.
9. Různé.

Pešek Vlastimil

starosta

 

Dětský den a kácení máje 4.6.2016

8. 6. 2016

Předpověď počasí nedávala naději na pěkný, slunečný den. Obavy z přeháněk a bouřek byly oprávněné. Program pro děti na sobotní odpoledne byl už dva týdny předem připraven, tak jsme trochu zariskovali. Ráno byla vyznačena trasa v obci a další stanoviště v prostoru hřiště. Celkem bylo připraveno 10 stanovišť. Ve 14 hodin jsme zábavné odpoledne zahájili. Poznávání běžných druhů ptáků bylo pro mnohé děti trochu náročné, ale činnosti na dalších stanovištích to vynahradily. Skákalo se v pytlích, kreslilo na silnici, na chůdách bylo nutné zdolat překážkovou dráhu, poskládat puzzle. Trochu soustředění vyžadovalo lovení rybiček, hod na kelímkovou pyramidu vystřídalo srážení kuželek a střílení ze vzduchovky. Výsledkem tvoření při keramické dílně byly ozdobné přívěsky na krk a knoflíky. Během trasy, za splnění úkolů na stanovišti, získal každý účastník plno sladkostí, zajímavé časopisy, ti menší omalovánky a ještě další drobnosti. Při závěrečném hodnocení pak ještě knížku Marty Urbanové : „ Jak připlavali kapříci do Chotěboře“. Činností bylo víc než dost a tak se po vydané energii dostavil hlad. Párek v rohlíku a limonáda přišly dětem k chuti. Dospělí zaháněli hlad klobáskou a zalévali pivem. Kolem 15. hodiny dorazila paní M.Smolíková, která stejně jako loni, kreslila dětem podle předlohy vybrané motivy na obličej. Je velmi pečlivá a precizní, bez přestávky vydržela celých 5 hodin, ke spokojenosti všech dětí. Po 17. hodině došlo ještě na druhou akci dne, kácení máje. S velkým halasem dorazila motorizovaná romská společnost, která dostala zálusk odcizit dosud stojící máj. Po domácku vyrobený  dopravní prostředek s ozdobenou a slámou vystlanou károu, přivezl velmi početnou romskou rodinu v patřičných kostýmech. Nelze si pamatovat všechny vtipné dialogy, ale zábava to byla neskutečná. Ani hajný s puškou jim nenahnal  žádný strach. Je dobře, že bylo veselo, a že jsou stále ve vesnici  lidé, kteří mají zájem pobavit. Patří jim za to poděkování. Pokácená máj byla vydražena, získali ji Iveta a Martin Plíškovi. Obě akce probíhaly za hudebního doprovodu, který zajistil p. Libor Čapek. Došlo i na taneční kreace, ty předvedli ti, kterým ještě přebývala nějaká energie. Na závěr ještě poděkování všem těm, kteří se aktivně podíleli nejen na přípravě, ale i na zdárném průběhu obou akcí. Všichni jsme byli rádi, že nám i počasí, přes všechny obavy, vydrželo.

J.V.

Fotografie z alkce si můžete prohlédnout na tomto odkaze:

obecrusinov.rajce.idnes.cz/Detsky_den_akaceni.jpg_kaceni_maje_6_2016/

 

 

Zápis z 20. zasedání ZO

5. 6. 2016

 Zápis z 20. zasedání ZO si můžete přečíst na tomto odkaze:

Zápis z 20. zasedání ZO.pdf

 

Ohlédnutí za středověkou kratochvílí

5. 6. 2016

 rusinov-karel-iv..jpg

 V Čechách se tento rok připomíná 700.výročí narození krále a císaře Karla IV. Význam tohoto výročí byl zdůrazněn mimořádným vystavením Českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu od 15.5. do 29.5.2016. Vstup na výstavu nebyl zpoplatněn. Čekací doba návštěvníků trvala průměrně 3 hodiny. Za dva týdny shlédlo vystavené klenoty  40289  lidí. Klenoty budou znovu k vidění v roce 2018 při příležitosti inaugurace dalšího prezidenta.

Knihovna Ignáta  Herrmanna a Informační centrum v Chotěboři spolu s CEKUSem Chotěboř zveřejnily pozvánku pro veřejnost s názvem „Středověká kratochvíle aneb po stopách Karla IV. z Chotěboře přes Klokočov na Modletín.“ Začátek celé akce byl v neděli 29.5. ve 13 hodin u Klokočovské lípy, kde se po krátkém odpočinku král Karel IV. se svou manželkou Alžbětou Pomořanskou, vydali na koních v doprovodu 50 členů královské družiny polní cestou směrem k Rušinovu, dále k Vratkovu a odtud do Modletína. Trasa tak kopírovala pravděpodobnou  historickou cestu Karla IV., když z někdejšího Lichtenburgu putoval s družinou do Modletína. Průvod v historických kostýmech doprovázeli zájemci místní i z okolních obcí. Museli tak ujít cca 4km do Modletína. Cestou jsme mohli být svědky zinscenovaného přepadení průvodu lapky, kteří však byli zakrátko zpacifikováni královskými zbrojnoši. Překvapením pro krále byla na polích žlutě kvetoucí rostlina, tehdy neznámá, brukev řepka olejka. Počasí pro tuto akci bylo více než příznivé, sluníčko nikoho nešetřilo a tak po příchodu do cíle cesty, kterým byl prostor OS Benediktus, byli všichni značně unavení a žízniví. Přivítání krále a královny se ujal pan starosta Chotěboře Ing. Tomáš Škaryd v kostýmu královského lovčího. Krátké seznámení s historií Modletína provedl pan starosta Rušinova Vlastimil Pešek. Pak následovalo občerstvení,  hudební osvěžení a navazoval odpolední program. Předvedla se skupina historického šermu Přemysl, hudební skupina La Via, divadélko DIK a děti se účastnily soutěží a her. Dospělí návštěvníci se mohli občerstvit klobásou a pivem Chotěboř. Spotřeba byla značná, všem v parném odpoledni rychle vysychalo v ústech a u stánku bylo nutné si vystát frontu. Akce se vydařila, dokazuje to velká návštěvnost, která byla jistě také výsledkem dobré propagace.

V pondělí 30.5.2016 byla odvysílána krátká reportáž na rozhlasové stanici Region 87,9 FM. Z ní jsme se dozvěděli, že Modletín byl navštíven Karlem IV. po 640 letech. Další návštěva by se opět mohla odehrát v r. 2662, ale to je pro nás neskutečně daleká budoucnost.

 J.V.

 

Středověká kratochvíle

30. 5. 2016

karel-iv..jpgNa fotografie ze středověké kratochvíle v čele s Karlem IV. se může podívat na tomto odkaze:

obecrusinov.rajce.idnes.cz/Stredoveka_kratochvile_s_Karlem_IV._5_2016/

 

Poplatky pro rok 2016

18. 4. 2016

Poplatky vybírá hospodářka na obecním úřadě každé pondělí od 17:30 do 18:30 hod. 

(platba v jiné dny po individuální domluvě s hopodářkou)

Poplatek za jednoho psa 50 Kč, každý další 150 Kč.

Poplatek za komunální odpad za dospělou osobu s trvalým pobytem na území obce je 500 Kč.

Poplatek za komunální odpad za děti do 15 -ti let s trvalým pobytem na území obce je 250 Kč.

Vlastník nemovitosti, který má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba, tzn. chaty a chalupy uhradí poplatek 600 Kč.

Poplatek za stočné za osobu s trvalým pobytem na území obce je 20 Kč.

Poplatek za stočné děti do 15 –ti let  není vybírán – zdarma.

Poplatek za vodné za 1m3  je 20 Kč

Úhrada poplatků je možná také elektronicky. Více info k tomuto způsobu Vám podá hospodářka nebo je neleznete na internetových stránkách obce www.obecrusinov.cz.

Poplatky je nutné uhradit nejpozději do 31.7.2016!