Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oficiální webové stránky obce

Rušinov

 

 Případné podněty, foto a jiné informace ke zveřejnění uvítá správce webu Libor Čapek na:

webmaster@obecrusinov.cz

 

Upozornění MUDr. Mihályová

17. 1. 2017

Ve čtvrtek 2.2.2017

nebude odpolední ordinace a poradna

pro kojence v Chotěboři

 

Pronájem pohostinství

11. 1. 2017

Obecní úřad Rušinov zveřejňuje záměr

p r o n á j m u 

nebytových prostor v budově č.29 v Rušinově 

k provozování pohostinství 

Možnost služebního bytu přímo v budově. Další informace získáte na obecním úřadě nebo na tel.724 288 418.

 

Informace o konání 27. zasedání ZO

11. 1. 2017

 Informace

Obecní úřad Rušinov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), v platném zněni, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce dne   25.1.2017 v 17.00 hod. v kanceláři obecního úřadu.

Program jednání:

1.      Zahájení.

2.      Zvolení ověřovatelů zápisu.

3.      Kontrola minulých usnesení.

4.      Schválení inventur majetku obce.

5.      Schválení rozpočtových změn.

6.      Odkup budovy č.p.3

7.      Dotace obcím výhled na r. 2017.

8.      Různé.

 Zveřejněno dne 12.1. 2017

        Sejmuto dne                                                                                           Pešek Vlastimil

                                                                                                                             starosta obce

 

Zápis z 26. zasedání ZO

2. 1. 2017

Zápis z 26. zasedání ZO si můžete přečíst na tomto odkaze:

Zápis z 26. zasedání ZO.pdf

 

Poplatky pro rok 2017

21. 12. 2016

Poplatky vybírá hospodářka na obecním úřadě každé pondělí od 17:30 do 18:30 hod. 

Poplatky je nutné uhradit nejpozději do 31.7.2017. Pokud nebudou místní poplatky včas poplatníkem zaplaceny nebo plátcem včas odvedeny, může správce poplatků místní poplatky nebo část těchto místních poplatků zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím místního poplatku!!!

(platba v jiné dny po individuální domluvě s hopodářkou)

Poplatek za jednoho psa 50 Kč, každý další 150 Kč.

Poplatek za komunální odpad za dospělou osobu s trvalým pobytem na území obce je 600 Kč.

Poplatek za komunální odpad za děti do 15 -ti let s trvalým pobytem na území obce je 300 Kč.

Vlastník nemovitosti, který má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba, tzn. chaty a chalupy uhradí poplatek 700 Kč.

Poplatek za stočné za osobu s trvalým pobytem na území obce je 20 Kč.

Poplatek za stočné děti do 15 –ti let  není vybírán – zdarma.

Poplatek za vodné za 1m3  je 20 Kč

Úhrada poplatků je možná také elektronicky. Více info k tomuto způsobu Vám podá hospodářka nebo je neleznete na internetových stránkách obce www.obecrusinov.cz.


 

Upozornění provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů v domácnostech

10. 10. 2016